Alban irsimiz ətrafımızdakı erməni və gürcülərin əlinə keçdi

Xəbərlər

08.09.2019 - 21:43

Öz keçmişinə, öz dəyərlərinə hörmət etməyən xalqa...

 

30 ildir müstəqil olmağımıza baxmayaq Çar Rusiyası və Sovet dövründə yaradılmış bəzi stereotiplərdən yaxa qurtara bilmirik. Bunlardan biri də milli mənəvi dəyərlərimizə, konkret olaraq isə dinimizə və din xadimlərimizə olan aşağılayıcı münasibətdir.

 

Qonşu gürcü və ermənilər öz uzaqvuran bütün ideologiyalarını kilsədə qoruyub saxladıqları və inkişaf etdirdikləri halda, biz öz məscidlərimizə və din xadimlərimizə ən yaxşı halda ögey münasibət bəsləməkdə davam edirik. Bu da bizi bizdən uzaqlaşdırır. 

 

Öz dəyərlərimizə, keçmişimizə olan bu ögəy münasibətin acısını tarixdə artıq bir dəfə, Alban keçmişimizə göstərdiyimiz münasibətilə yaşamışıq. Nəticəsi hamımıza bəllidir, bütün Alban irsimiz ətrafımızdakı erməni və gürcülərin əlinə keçdi. 

 

Özünə, öz keçmişinə, öz dəyərlərinə hörmət etməyən xalqa, başqaları heç bir halda hörmət etməyəcək.

 

Şah İsmayıl Səfəvi səhifəsi

Müəllif: Ayna.az